familiebildet
Jan terje Vignes
finnoybonde11
LIVET PÅ GARDEN

Høner, kyr og familieliv!

I tillegg til tomatproduksjon, driv me gard med høner og kyr. Me har full eggproduksjon med 7500 frittgåande høns, og i samdrift har me ei mjølkekvote på 100.000 liter der med har 35 melkekyr pluss kviger og kalver. I tillegg er det også 35 sauer som held ved like kulturlandskapet. Så det manglar ikkje på noko å gjere her ute på Finnøy! 
Tomatvenn

VISSTE DU AT...

Lykopen som ein finner mykje av i tomatar aukar vernet mot skadelege solstrålar.
PRODUKT

Besøk gardsutsalet

I gardsutsalet på Lauvsnes Gartneri kan du kjøpe ferske egg og tomatar som kjem direkte frå planten. Me har ope med sjølvbetjening heile døgnet, så skulle du plutselig få lyst på litt meir er det berre å stikke innom! 

 
Gartneri tekknologi
Lauvsnes Gartneri samarbeider med:
 

 
Design / utvikling: DESTINO